48. na vyhodnocení veřejné zakázky „ZŠ Bratří Venclíků – Rekonstrukce kuchyně“ zadávané formou otevřeného podlimitního řízení

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 415/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


24. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 26.06.2023

č. 415/RMČ/2023


na vyhodnocení veřejné zakázky „ZŠ Bratří Venclíků – Rekonstrukce kuchyně“ zadávané formou otevřeného podlimitního řízení


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

 1. protokol z jednání hodnotící komise č. 1 a zprávu o posouzení nabídek k veřejné zakázce „ZŠ Bratří Venclíků – Rekonstrukce kuchyně“ zadávané formou otevřeného podlimitního řízení

  0

II. rozhodla

 1. v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce „ZŠ Bratří Venclíků – Rekonstrukce kuchyně“ zadávané formou otevřeného podlimitního řízení, na základě doporučení hodnotící komise:
  a)    o vyloučení nabídek uchazečů:
  Obchodní firma:    Metrostav DIZ s.r.o.
  Sídlo:        Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
  IČO:        25021915

  Obchodní firma:    První KEY – STAV, a.s.
  Sídlo:        8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
  IČO:        25385127


  b)      o výběru nabídky uchazeče
  Obchodní firma:    PARECO s.r.o.
  Sídlo:        Podohradská 1655/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
  IČO:        27165329
   

  0

III. ukládá

 1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku „ZŠ Bratří Venclíků – Rekonstrukce kuchyně“ zadávané formou otevřeného podlimitního řízení s rozhodnutím zadavatele

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 04.07.2023

  0

 2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných předpisů, uzavření SoD k „ZŠ Bratří Venclíků – Rekonstrukce kuchyně“ zadávané formou otevřeného podlimitního řízení

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 30.07.2023

  0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ, ZŠ Bratří Venclíků

48. na vyhodnocení veřejné zakázky „ZŠ Bratří Venclíků – Rekonstrukce kuchyně“ zadávané formou otevřeného podlimitního řízení
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 415/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...