38. na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka školního a kancelářského nábytku“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 407/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


24. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 26.06.2023

č. 407/RMČ/2023


na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka školního a kancelářského nábytku“


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

 1. zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka školního a kancelářského nábytku“

  0

II. rozhodla

 1. o výběru dodavatele MY DVA holding a.s., IČO: 25676059, se sídlem Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7 – Holešovice
   

  0

III. ukládá

 1. zajistit veškerá právní jednání související s ukončením zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Dodávka školního a kancelářského nábytku“

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 14.07.2023

  0


Na vědomí:

ZŠ Vybíralova, OŘEŠ, OPKČ

38. na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka školního a kancelářského nábytku“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 407/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...