9. na schválení vítěze veřejné soutěže formou elektronické aukce v souladu se Zásadami k pronájmu bytů ve správě městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 2+kk v č.p. 670 Kardašovská ul., Praha 9

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 379/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


24. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 26.06.2023

č. 379/RMČ/2023


na schválení vítěze veřejné soutěže formou elektronické aukce v souladu se Zásadami k pronájmu bytů ve správě městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 2+kk v č.p. 670 Kardašovská ul., Praha 9


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

 1. výsledek veřejné soutěže formou elektronické aukce na byt o velikosti 2+kk v domě č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9, ze dne 13. 6. 2023

  0

II. schvaluje

 1. vítěze veřejné soutěže formou aukce na pronájem bytu o velikosti 2+kk v domě č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 na dobu neurčitou s nájemným ve výši 100,- Kč/m2/měsíc a s podmínkou postoupení pohledávky, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s podmínkou, že vítězný žadatel před podpisem smlouvy doloží všechny dokumenty v souladu se Zásadami k pronájmu bytů ve správě městské části Praha 14

  0

 2. vzor nájemní smlouvy dle přílohy č. 3

  0

 3. vzor smlouvy o postoupení pohledávky dle přílohy č. 4

  0

III. ukládá

 1. zajistit uzavření nájemní smlouvy dle vzoru v příloze č. 3 mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností SMP14, a.s. a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 2+kk v domě č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 a zajistit uzavření smlouvy o postoupení pohledávky dle vzoru v příloze č. 4 mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností SMP14, a.s. a budoucím nájemcem za kupní cenu ve výši 529. 847,- Kč
   

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 31.08.2023

  0


Na vědomí:

SMP14, a.s.

9. na schválení vítěze veřejné soutěže formou elektronické aukce v souladu se Zásadami k pronájmu bytů ve správě městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 2+kk v č.p. 670 Kardašovská ul., Praha 9
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 379/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...