32. na udělení souhlasného stanoviska se zřízením Střediska volného času v Základní škole Vela s.r.o., se sídlem Poděbradská 489/116, Praha 9 - Hloubětín

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 402/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


24. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 26.06.2023

č. 402/RMČ/2023


na udělení souhlasného stanoviska se zřízením Střediska volného času v Základní škole Vela s.r.o., se sídlem Poděbradská 489/116, Praha 9 - Hloubětín


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s udělením souhlasného stanoviska se zřízením Střediska volného času v Základní škole Vela s.r.o., se sídlem Poděbradská 489/116, Praha 9 - Hloubětín, IČO: 01907450 

    0

II. ukládá

  1. seznámit jednatele Základní školy Vela s.r.o., se sídlem Poděbradská 489/116, Praha 9 - Hloubětín s rozhodnutím Rady m.č. Praha 14

    Zodpovídá: Josef Kutmon, člen rady

    Termín plnění: 30.06.2023

    0


Na vědomí:

OŘEŠ, ZŠ Vela s.r.o.,

32. na udělení souhlasného stanoviska se zřízením Střediska volného času v Základní škole Vela s.r.o., se sídlem Poděbradská 489/116, Praha 9 - Hloubětín
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 402/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...