43. na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o údržbě parkové plochy Jahodnice a parku Pilská čj. 0077/2016/ODOP_OddOP/1050 se spol. AVE Pražské komunální služby a.s.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 411/RMČ/2023
Předkladatel: Med Karel, Ing.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


24. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 26.06.2023

č. 411/RMČ/2023


na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o údržbě parkové plochy Jahodnice a parku Pilská čj. 0077/2016/ODOP_OddOP/1050 se spol. AVE Pražské komunální služby a.s.


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o údržbě parkové plochy Jahodnice a parku Pilská čj. 0077/2016/ODOP_OddOP/1050, se spol. AVE Pražské komunální služby a.s., IČO: 07725680, se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 - Hostivař, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

  0

II. ukládá

 1. zajistit veškerá právní jednání k provedení bodu I. tohoto usnesení 
   

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 28.07.2023

  0


Na vědomí:

OŽP, OŘEŠ, OPKČ  

43. na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o údržbě parkové plochy Jahodnice a parku Pilská čj. 0077/2016/ODOP_OddOP/1050 se spol. AVE Pražské komunální služby a.s.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 411/RMČ/2023
Předkladatel: Med Karel, Ing.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...