47. na částečnou revokaci usnesení č. 370/RMČ/2023 ze dne 19. 6. 2023 a vyloučení vybraného účastníka k veřejné zakázce „ZŠ Chvaletická – Divadelní sál“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 414/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


24. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 26.06.2023

č. 414/RMČ/2023


na částečnou revokaci usnesení č. 370/RMČ/2023 ze dne 19. 6. 2023 a vyloučení vybraného účastníka k veřejné zakázce „ZŠ Chvaletická – Divadelní sál“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


Rada městské části Praha 14


I. revokuje

 1. usnesení Rady městské části Praha 14 č. 370/RMČ/2023 ze dne 19. 6. 2023 k vyhodnocení veřejné zakázky „ZŠ Chvaletická – Divadelní sál“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení v bodu II. 1b) - výběr nejvhodnější nabídky

  0

II. rozhodla

 1. o vyloučení vybraného uchazeče PKbau s.r.o., se sídlem Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČO: 08757127

  0

III. ukládá

 1. zajistit odeslání rozhodnutí o vyloučení dle bodu II.

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 2. zajistit další úkony k výběru nového uchazeče veřejné zakázky „ZŠ Chvaletická – Divadelní sál“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 17.07.2023

  0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ, ZŠ Chvaletická

47. na částečnou revokaci usnesení č. 370/RMČ/2023 ze dne 19. 6. 2023 a vyloučení vybraného účastníka k veřejné zakázce „ZŠ Chvaletická – Divadelní sál“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 414/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...