11. na schválení Výroční zprávy a účetní závěrky akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2022 a souhlas s uhrazením ztráty akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2022 ve výši -1 370 433,62 Kč z účtu nerozdělených zisků minulých let - v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 25622684

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 381/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


24. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 26.06.2023

č. 381/RMČ/2023


na schválení Výroční zprávy a účetní závěrky akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2022 a souhlas s uhrazením ztráty akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2022 ve výši -1 370 433,62 Kč z účtu nerozdělených zisků minulých let - v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 25622684


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. Výroční zprávu obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2022

  0

 2. Účetní závěrku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2022

  0

II. souhlasí

 1. s úhradou ztráty společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2022 z účtu nerozděleného zisku minulých let, na kterém bude nový zůstatek činit částku v celkové výši 3 965 789,79 Kč

  0

III. ukládá

 1. Představenstvu obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s.
  zveřejnit Výroční zprávu a Účetní závěrku za rok 2022 v souladu s příslušnými právními předpisy

  0

 2. Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14

  podepsat rozhodnutí akcionáře dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení 
   

  0

 3. Představenstvu obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. a jeho předsedovi Ing. Karlovi Medovi
  zajistit převedení ztráty z hospodaření akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2022 ve výši 1 370 433,62 Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let
   

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 31.07.2023

  0


Na vědomí:

SMP14, a.s.

11. na schválení Výroční zprávy a účetní závěrky akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2022 a souhlas s uhrazením ztráty akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2022 ve výši -1 370 433,62 Kč z účtu nerozdělených zisků minulých let - v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 25622684
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 381/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...