46. na vyhodnocení veřejné zakázky „Vybudování učeben pro ZŠ Vybíralova a MŠ Jahoda“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 413/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


24. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 26.06.2023

č. 413/RMČ/2023


na vyhodnocení veřejné zakázky „Vybudování učeben pro ZŠ Vybíralova a MŠ Jahoda“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

 1. protokol z jednání hodnotící komise a zprávu o posouzení nabídek k veřejné zakázce „Vybudování učeben pro ZŠ Vybíralova a MŠ Jahoda“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

  0

II. rozhodla

 1. v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce „Vybudování učeben pro ZŠ Vybíralova a MŠ Jahoda“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení, na základě doporučení hodnotící komise:
   

  pro dílčí část 1 – ZŠ Vybíralova
  a) o vyloučení nabídky uchazeče:
  Obchodní firma: ROYAL DIAMOND stavební společnost s.r.o.
  Sídlo: U Hřiště 577, 267 24 Hostomice
  IČO: 471122439


  b) o výběru nabídky uchazeče
  Obchodní firma: Urban Centre družstvo
  Sídlo: Pod pekárnami 262/15, Vysočany, 190 00 Praha 9
  IČO: 02347300


  pro dílčí část 2 – MŠ Jahoda
  a) o vyloučení nabídky uchazeče:
  Obchodní firma: ROYAL DIAMOND stavební společnost s.r.o.
  Sídlo: U Hřiště 577, 267 24 Hostomice
  IČO: 471122439

   

  b) o výběru nabídky uchazeče 
  Obchodní firma: PARECO s.r.o.
  Sídlo: Podohradská 1655/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
  IČO: 27165329
   

  0

III. ukládá

 1. zajistit seznámení uchazečů k jednotlivým dílčím částem veřejné zakázky „Vybudování učeben pro ZŠ Vybíralova a MŠ Jahoda“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení s rozhodnutím zadavatele

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 04.07.2023

  0

 2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných předpisů, uzavření SoD k jednotlivým dílčím částem veřejné zakázky „Vybudování učeben pro ZŠ Vybíralova a MŠ Jahoda“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 20.07.2023

  0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ, ZŠ Vybíralova, MŠ Jahoda.

46. na vyhodnocení veřejné zakázky „Vybudování učeben pro ZŠ Vybíralova a MŠ Jahoda“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 413/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...