13. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 27. 3. 2023 15:00 - 27. 3. 2023
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka ul., Praha 9
Číslo usnesení
146/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
147/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 751, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
148/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 748, Bobkova ul., Praha 9
Číslo usnesení
149/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 759, Bryksova ul., Praha 9
Číslo usnesení
150/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 759, Bryksova ul., Praha 9
Číslo usnesení
151/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
7.
Jednání
na přidělení bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 746, Maňákova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14
Číslo usnesení
152/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
8.
Jednání
na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 3 + kk v č. p. 766, Rochovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu
Číslo usnesení
153/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
9.
Jednání
na přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 756, Bryksova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14
Číslo usnesení
154/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
10.
Jednání
na souhlas s přijetím další osoby, která není osoba blízká do bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 752, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
155/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
11.
Jednání
na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 123 m² v objektu č.p. 652, ul. Splavná, Praha 9 – Kyje
Číslo usnesení
156/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
12.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
157/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
13.
Jednání
na uzavření smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
158/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
14.
Jednání
na uzavření smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
159/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
15.
Jednání
k informaci o provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy ve svěřené správě městské části Praha 14 k 31. 12. 2022
Číslo usnesení
160/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
16.
Jednání
k informaci o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku krizového řízení
Číslo usnesení
161/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
17.
Jednání
k postupu ve věci škody způsobené městské části jejím zaměstnancem
Číslo usnesení
162/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
19.
Jednání
na jmenování koordinátora místní Agendy 21
Číslo usnesení
163/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
21.
Jednání
na vyhodnocení opatření k naplňování cílů Komunikační strategie ÚMČ Praha 14 za rok 2022
Číslo usnesení
164/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
22.
Jednání
na vyhodnocení plnění opatření k Plánu rozvoje oblasti kultury, umění a sportu na období 2021 – 2024 v rámci MČ Praha 14 za rok 2022
Číslo usnesení
165/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
23.
Jednání
na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2022/2023 z hlavní činnosti
Číslo usnesení
166/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
24.
Jednání
k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602
Číslo usnesení
167/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
25.
Jednání
na schválení odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 na rok 2023
Číslo usnesení
168/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
26.
Jednání
k úpravě rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 na rok 2023
Číslo usnesení
169/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
27.
Jednání
na přerušení odpisování dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2022
Číslo usnesení
170/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
28.
Jednání
na 4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023
Číslo usnesení
171/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
29.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0524/2022/OI_Odd_Admin/1050 na akci „Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099“
Číslo usnesení
172/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
30.
Jednání
na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání s Ministerstvem Vnitra ČR, realizace centralizovaných zadávání na nákup produktů společnosti Cisco Systems
Číslo usnesení
173/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
31.
Jednání
na uzavření dodatku č. 3 k Příkazní smlouvě, aktualizace přílohy
Číslo usnesení
174/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
32.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 221/449, k. ú. Černý Most, na umístění dobíjecí stanice PRE v ulici Šebelova
Číslo usnesení
175/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
33.
Jednání
na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 2665/89, k. ú. Kyje se společností Vodafone Czech Republic a.s.
Číslo usnesení
176/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
34.
Jednání
na udělení plné moci pro zprostředkování pojistitele majetku MČ Praha 14, zmocněnci - společnosti RENOMIA a.s., Holandská 8, 639 00, Brno, IČ: 48391301, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, B 3930, která je samostatným pojišťovacím zprostředkovatelem a provozuje činnost zprostředkování pro zmocnitele, kterým je MČ Praha 14, IČ: 00231312, na základě smlouvy s ním uzavřené
Číslo usnesení
177/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
35.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2887/1, k.ú. Kyje, se Společenstvím vlastníků Za černým mostem 1527 v zast. společností PRO URBAN s.r.o., IČO:28409434
Číslo usnesení
178/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
36.
Jednání
na jmenování vedoucího odboru kanceláře úřadu ÚMČ Praha 14
Číslo usnesení
179/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
37.
Jednání
na schválení podání žádosti o dotaci z rozpočtu Evropské komise na projekt "Green Career" v rámci dotační výzvy KA220-SCH "Cooperation partnerships in school education"
Číslo usnesení
180/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
13. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 27. 3. 2023 15:00 - 27. 3. 2023

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...