19. na jmenování koordinátora místní Agendy 21

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 163/RMČ/2023
Předkladatel: Liška Jan, Ing.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


13. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 27.03.2023

č. 163/RMČ/2023


na jmenování koordinátora místní Agendy 21


Rada městské části Praha 14


I. jmenuje

  1. Zoru Strakovou, referentku oddělení strategického plánování OSŘK koordinátorem místní Agendy 21 (MA 21), s účinností od 1. 4. 2023, namísto Ing. Pavlíny George,                                   

    0

II. ukládá

  1. informovat koordinátora MA 21 o jmenování do funkce

    Zodpovídá: Ing. Jan Liška, člen rady

    Termín plnění: 31.03.2023

    0


Na vědomí:

OSŘK, komise pro MA 21 a zapojení veřejnosti

19. na jmenování koordinátora místní Agendy 21
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 163/RMČ/2023
Předkladatel: Liška Jan, Ing.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...