22. na vyhodnocení plnění opatření k Plánu rozvoje oblasti kultury, umění a sportu na období 2021 – 2024 v rámci MČ Praha 14 za rok 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 165/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


13. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 27.03.2023

č. 165/RMČ/2023


na vyhodnocení plnění opatření k Plánu rozvoje oblasti kultury, umění a sportu na období 2021 – 2024 v rámci MČ Praha 14 za rok 2022


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

  1. vyhodnocení plnění opatření k naplňování strategických cílů Plánu rozvoje oblasti kultury, umění a sportu na období 2021-2024 v rámci městské části Praha 14 za rok 2022 dle příloh č. 1 a 2 tohoto usnesení

    0


Na vědomí:

OSŘK, Praha 14 kulturní

22. na vyhodnocení plnění opatření k Plánu rozvoje oblasti kultury, umění a sportu na období 2021 – 2024 v rámci MČ Praha 14 za rok 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 165/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...