16. k informaci o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku krizového řízení

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 161/RMČ/2023
Předkladatel: Koplíková Eva, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


13. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 27.03.2023

č. 161/RMČ/2023


k informaci o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku krizového řízení


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

  1. závěr z kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku krizového řízení dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0


Na vědomí:

OPKČ

16. k informaci o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku krizového řízení
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 161/RMČ/2023
Předkladatel: Koplíková Eva, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...