14. na uzavření smlouvy o podnájmu

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 159/RMČ/2023
Předkladatel: Hejrovská Aneta
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


13. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 27.03.2023

č. 159/RMČ/2023


na uzavření smlouvy o podnájmu


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 13 o velikosti 2+0 (61,7 m2) v objektu č.p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření podnájemní smlouvy mezi Technickými službami Prahy 14 SP, s.r.o. a podnájemcem na užívání bytu č. 13 o velikosti 2+0 (61,7 m2) v domě č.p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023

    Zodpovídá: Aneta Hejrovská, člen rady

    Termín plnění: 07.04.2023

    0


Na vědomí:

OSVZ, Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o.

14. na uzavření smlouvy o podnájmu
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 159/RMČ/2023
Předkladatel: Hejrovská Aneta

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...