26. k úpravě rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 na rok 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 169/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


13. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 27.03.2023

č. 169/RMČ/2023


k úpravě rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 na rok 2023


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. úpravu rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14  na rok 2023 dle přílohy č. 1

   

  0

II. ukládá

 1. seznámit  jednotlivé příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 14 s upravenými rozpočty na rok 2023 dle přílohy č. 1

  Zodpovídá: Josef Kutmon, člen rady

  Termín plnění: 31.03.2023

  0


Na vědomí:

Na vědomí: OŘEŠ, OI, příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 14

26. k úpravě rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 na rok 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 169/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...