31. na uzavření dodatku č. 3 k Příkazní smlouvě, aktualizace přílohy

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 174/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


13. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 27.03.2023

č. 174/RMČ/2023


na uzavření dodatku č. 3 k Příkazní smlouvě, aktualizace přílohy


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. uzavření dodatku č. 3 k Příkazní smlouvě k zajištění agendy spojené se správou bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14 čj.: 0516/2020/SMP14/1170 ze dne 30. 6. 2020 se společností Správa majetku Praha 14, a.s., IČO: 25622684, se sídlem Metujská 907, 198 00 Praha 9, a to ve znění dle přílohy č. 1

  0

 2. aktuální znění přílohy k Příkazní smlouvě k zajištění agendy spojené se správou bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14 čj.: 0516/2020/SMP14/1170 ze dne 30. 6. 2020 dle přílohy č. 2

  0

II. ukládá

 1. podepsat dodatek č. 3 dle výroku č. I. a prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. zajistit uzavření uvedeného dodatku č. 3 a vložit aktualizovanou přílohu dle bodu č. 2 výroku č. I tohoto usnesení
   

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 30.04.2023

  0


Na vědomí:

SMP14, a.s., OSM

31. na uzavření dodatku č. 3 k Příkazní smlouvě, aktualizace přílohy
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 174/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...