34. na udělení plné moci pro zprostředkování pojistitele majetku MČ Praha 14, zmocněnci - společnosti RENOMIA a.s., Holandská 8, 639 00, Brno, IČ: 48391301, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, B 3930, která je samostatným pojišťovacím zprostředkovatelem a provozuje činnost zprostředkování pro zmocnitele, kterým je MČ Praha 14, IČ: 00231312, na základě smlouvy s ním uzavřené

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 177/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


13. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 27.03.2023

č. 177/RMČ/2023


na udělení plné moci pro zprostředkování pojistitele majetku MČ Praha 14, zmocněnci - společnosti RENOMIA a.s., Holandská 8, 639 00, Brno, IČ: 48391301, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, B 3930, která je samostatným pojišťovacím zprostředkovatelem a provozuje činnost zprostředkování pro zmocnitele, kterým je MČ Praha 14, IČ: 00231312, na základě smlouvy s ním uzavřené


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s udělením plné moci zmocněnci - RENOMIA a.s., Holandská 8, 639 00, Brno, IČ: 48391301, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, B 3930, pro zprostředkování pojistitele majetku zmocniteli  - MČ Praha 14, IČ: 00231312, Bratří Venclíků 1073, 198 21, Praha 9, za účelem zpracování nabídky pojištění 

    0

II. ukládá

  1. zajistit udělení plné moci zmocněnci RENOMIA a.s., Holandská 8, 639 00, Brno, IČ: 48391301, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, B 3930, pro zprostředkování pojistitele majetku zmocniteli  - MČ Praha 14, IČ: 00231312, Bratří Venclíků 1073, 198 21, Praha 9

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.05.2023

    0


Na vědomí:

OSM

34. na udělení plné moci pro zprostředkování pojistitele majetku MČ Praha 14, zmocněnci - společnosti RENOMIA a.s., Holandská 8, 639 00, Brno, IČ: 48391301, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, B 3930, která je samostatným pojišťovacím zprostředkovatelem a provozuje činnost zprostředkování pro zmocnitele, kterým je MČ Praha 14, IČ: 00231312, na základě smlouvy s ním uzavřené
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 177/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...