33. na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 2665/89, k. ú. Kyje se společností Vodafone Czech Republic a.s.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 176/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


13. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 27.03.2023

č. 176/RMČ/2023


na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 2665/89, k. ú. Kyje se společností Vodafone Czech Republic a.s.


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s uzavřením  smlouvy  o zřízení služebnosti na pozemek  parc. č. 2665/89 k. ú. Kyje  se společností Vodafone Czech Republic a. s., IČO  25788001, viz příloha č. 8

    0

II. ukládá

  1. zajistit  uzavření  smlouvy  o zřízení služebnosti na pozemek  parc. č. 2665/89 k. ú. Kyje  se společností Vodafone Czech Republic a. s., IČO  25788001,dle bodu I.

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.05.2023

    0


Na vědomí:

OSM, OPKČ, OŘEŠ

33. na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 2665/89, k. ú. Kyje se společností Vodafone Czech Republic a.s.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 176/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...