21. na vyhodnocení opatření k naplňování cílů Komunikační strategie ÚMČ Praha 14 za rok 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 164/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


13. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 27.03.2023

č. 164/RMČ/2023


na vyhodnocení opatření k naplňování cílů Komunikační strategie ÚMČ Praha 14 za rok 2022


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

  1. vyhodnocení opatření k naplňování specifických cílů Komunikační strategie ÚMČ Praha 14 za rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0


Na vědomí:

OSŘK

21. na vyhodnocení opatření k naplňování cílů Komunikační strategie ÚMČ Praha 14 za rok 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 164/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...