29. na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0524/2022/OI_Odd_Admin/1050 na akci „Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 172/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


13. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 27.03.2023

č. 172/RMČ/2023


na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0524/2022/OI_Odd_Admin/1050 na akci „Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099“


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s uzavřením dodatku č. 1 k SoD č. j. 0524/2022/OI_Odd_Admin/1050 na akci „Rekonstrukce Domova seniorů Bojčekova 1099“ se Společností NEPRO & BAK – Bojčenkova (vedoucí společník: NEPRO stavební a.s., IČO: 273 42 093, se sídlem Ve žlíbku 1621/104, 193 00 Praha 9 a společník: BAK stavební společnost, a.s., IČO: 284 02 758, se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9)

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0524/2022/OI_Odd_Admin/1050 na akci „Rekonstrukce Domova seniorů Bojčekova 1099“ se Společností NEPRO & BAK – Bojčenkova (vedoucí společník: NEPRO stavební a.s., IČO: 273 42 093, se sídlem Ve žlíbku 1621/104, 193 00 Praha 9 a společník: BAK stavební společnost, a.s., IČO: 284 02 758, se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9)

    Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

    Termín plnění: 14.04.2023

    0


Na vědomí:

OI

29. na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0524/2022/OI_Odd_Admin/1050 na akci „Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 172/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...