37. na schválení podání žádosti o dotaci z rozpočtu Evropské komise na projekt "Green Career" v rámci dotační výzvy KA220-SCH "Cooperation partnerships in school education"

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 180/RMČ/2023
Předkladatel: Hejrovská Aneta
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


13. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 27.03.2023

č. 180/RMČ/2023


na schválení podání žádosti o dotaci z rozpočtu Evropské komise na projekt "Green Career" v rámci dotační výzvy KA220-SCH "Cooperation partnerships in school education"


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. podání žádosti o poskytnutí dotace Evropské komise na vzdělávací projekt "Green Career" v rámci vyhlášeného dotačního programu Erasmus+ 
  " KA220-SCH - Cooperation partnerships in school education/Partnerství pro spolupráci (KA2) " dle přílohy č. 1

  0

II. ukládá

 1. zajistit podání žádosti o poskytnutí dotace Evropské komise na projekt "Green Career"

  Zodpovídá: Aneta Hejrovská, člen rady

  Termín plnění: 14.04.2023

  0


Na vědomí:

OSVZ, OI, OŘEŠ

37. na schválení podání žádosti o dotaci z rozpočtu Evropské komise na projekt "Green Career" v rámci dotační výzvy KA220-SCH "Cooperation partnerships in school education"
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 180/RMČ/2023
Předkladatel: Hejrovská Aneta

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...