27. na přerušení odpisování dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 170/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


13. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 27.03.2023

č. 170/RMČ/2023


na přerušení odpisování dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2022


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

 1. s přerušením odpisování dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2022 u budov dle přílohy č. 1    
   

  0

II. ukládá

 1. zajistit přerušení odpisování dlouhodobého hmotného majetku u výše jmenovaných budov pro rok 2022

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 31.03.2023

  0


Na vědomí:

OŘEŠ

27. na přerušení odpisování dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 170/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...