30. na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání s Ministerstvem Vnitra ČR, realizace centralizovaných zadávání na nákup produktů společnosti Cisco Systems

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 173/RMČ/2023
Předkladatel: Krátký Jaromír
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


13. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 27.03.2023

č. 173/RMČ/2023


na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání s Ministerstvem Vnitra ČR, realizace centralizovaných zadávání na nákup produktů společnosti Cisco Systems


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání s Ministerstvem Vnitra ČR na produkty Cisco Systems dle přílohy č. 2

    0

II. ukládá

  1. zajistit veškeré právní úkony k uzavření předložené smlouvy

    Zodpovídá: Jaromír Krátký, místostarosta

    Termín plnění: 30.04.2023

    0


Na vědomí:

OPKČ, OŘEŠ, OIKT

30. na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání s Ministerstvem Vnitra ČR, realizace centralizovaných zadávání na nákup produktů společnosti Cisco Systems
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 173/RMČ/2023
Předkladatel: Krátký Jaromír

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...