24. k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 167/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


13. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 27.03.2023

č. 167/RMČ/2023


k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. převod peněžních prostředků ve výši 181.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 – Hloubětín, Štolmířská 602

   

  0

II. ukládá

 1. zajistit převod peněžních prostředků ve výši 181.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 – Hloubětín, Štolmířská 602

  Zodpovídá: Josef Kutmon, člen rady

  Termín plnění: 31.03.2023

  0


Na vědomí:

Na vědomí: OŘEŠ, OI, MŠ Štolmířská

24. k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 167/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...