25. na schválení odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 na rok 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 168/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


13. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 27.03.2023

č. 168/RMČ/2023


na schválení odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 na rok 2023


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. odpisové plány příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 na rok 2023 dle přílohy č. 1 

    0

II. ukládá

  1. seznámit ředitele příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 se schválenými odpisovými plány na rok 2023 dle přílohy č. 1 

    Zodpovídá: Josef Kutmon, člen rady

    Termín plnění: 31.03.2023

    0


Na vědomí:

OŘEŠ, PO zřízené MČ P 14

25. na schválení odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 na rok 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 168/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...