28. na 4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 171/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


13. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 27.03.2023

č. 171/RMČ/2023


na 4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. 4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023 - dle Přílohy

   

  schválený rozpočet

  příjmy                                                                                        333.938,10 tis. Kč

  výdaje                                                                                       662.948,10 tis. Kč

  financování                                                                               329.010,00 tis. Kč

   

  rozpočet po 4. rozpočtovém opatření ke dni 22. 3. 2023

   

  příjmy                                                                                       349.902,20 tis. Kč

  výdaje                                                                                       708.016,80 tis. Kč

  financování                                                                               358.114,60 tis. Kč

   

   

  0

II. ukládá

 1. předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 20.06.2023

  0


Na vědomí:

OŘEŠ

28. na 4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 171/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...