36. na jmenování vedoucího odboru kanceláře úřadu ÚMČ Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 179/RMČ/2023
Předkladatel: Koplíková Eva, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


13. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 27.03.2023

č. 179/RMČ/2023


na jmenování vedoucího odboru kanceláře úřadu ÚMČ Praha 14


Rada městské části Praha 14


I. jmenuje

 1. na návrh tajemnice Úřadu městské části Praha 14, do funkce vedoucího odboru kanceláře úřadu Úřadu městské části Praha 14 Mgr. Daniela Rovana, nar. dne
                                        , s účinností ke dni 17. 5. 2023, dle přílohy č. 1

  0

II. ukládá

 1. zajistit realizaci tohoto usnesení

  Zodpovídá: Mgr. Eva Koplíková, tajemník

  Termín plnění: 17.05.2023

  0


Na vědomí:

KÚ - PO

36. na jmenování vedoucího odboru kanceláře úřadu ÚMČ Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 179/RMČ/2023
Předkladatel: Koplíková Eva, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...