23. na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2022/2023 z hlavní činnosti

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 166/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


13. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 27.03.2023

č. 166/RMČ/2023


na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2022/2023 z hlavní činnosti


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s vyplacením odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2022/2023 z hlavní činnosti, dle přílohy č. 1

    0

II. ukládá

  1. seznámit ředitele základních a mateřských škol s výší poskytnuté odměny za I. pololetí školního roku 2022/2023 z hlavní činnosti

    Zodpovídá: Josef Kutmon, člen rady

    Termín plnění: 31.03.2023

    0


Na vědomí:

OŘEŠ, ředitelé ZŠ a MŠ

23. na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2022/2023 z hlavní činnosti
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 166/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...