11. na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 123 m² v objektu č.p. 652, ul. Splavná, Praha 9 – Kyje

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 156/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


13. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 27.03.2023

č. 156/RMČ/2023


na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 123 m² v objektu č.p. 652, ul. Splavná, Praha 9 – Kyje


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře  123 m2 v budově č. p. 652, která je součástí pozemku parc. č. 2250, k. ú. Kyje, obec Praha ul. Splavná, Praha 9 s paní Irmou Drahotovou, sídlem Za Rokytkou 36, 198 00 Praha 14 – Kyje, IČ: 142 76 054, dle přílohy č. 3

    0

II. ukládá

  1. zajistit prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 123 m² v objektu č.p. 652, ulice Splavná, Praha 9 – Kyje dle výroku č. I.

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 01.04.2023

    0


Na vědomí:

SMP14, a.s., OSM

11. na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 123 m² v objektu č.p. 652, ul. Splavná, Praha 9 – Kyje
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 156/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...