8. na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 3 + kk v č. p. 766, Rochovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 153/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


13. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 27.03.2023

č. 153/RMČ/2023


na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 3 + kk v č. p. 766, Rochovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. přidělení bytu o velikosti 3 + kk v č. p. 766, Rochovská ul., Praha 9, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení bytu stávajícího, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

    0

II. ukládá

  1. zajistit prostřednictvím Správy majetku Praha 14, a.s. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 o velikosti 3 + kk v č. p. 766, Rochovská ul., Praha 9, dle výroku I.

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 30.04.2023

    0


Na vědomí:

SMP14, a. s. 

8. na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 3 + kk v č. p. 766, Rochovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 153/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...