32. na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 221/449, k. ú. Černý Most, na umístění dobíjecí stanice PRE v ulici Šebelova

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 175/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


13. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 27.03.2023

č. 175/RMČ/2023


na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 221/449, k. ú. Černý Most, na umístění dobíjecí stanice PRE v ulici Šebelova


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 221/449, k. ú. Černý Most, na umístění dobíjecí stanice PRE v ulici Šebelova, viz příloha č. 5

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 221/449, k. ú. Černý Most, dle bodu I.

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 30.06.2023

    0


Na vědomí:

OSM, OPKČ, OŘEŠ

32. na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 221/449, k. ú. Černý Most, na umístění dobíjecí stanice PRE v ulici Šebelova
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 175/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...