35. na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2887/1, k.ú. Kyje, se Společenstvím vlastníků Za černým mostem 1527 v zast. společností PRO URBAN s.r.o., IČO:28409434

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 178/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


13. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 27.03.2023

č. 178/RMČ/2023


na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2887/1, k.ú. Kyje, se Společenstvím vlastníků Za černým mostem 1527 v zast. společností PRO URBAN s.r.o., IČO:28409434


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2887/1 v k.ú. Kyje se společností PRO URBAN s.r.o., IČO: 28409434, dle přílohy č. 2

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2887/1 v k.ú. Kyje se společností PRO URBAN s.r.o., IČO: 28409434

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 03.04.2023

    0


Na vědomí:

OSM, OŘEŠ

35. na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2887/1, k.ú. Kyje, se Společenstvím vlastníků Za černým mostem 1527 v zast. společností PRO URBAN s.r.o., IČO:28409434
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 178/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...