1. na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka ul., Praha 9

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 146/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


13. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 27.03.2023

č. 146/RMČ/2023


na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka ul., Praha 9


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka ul., Praha 9 na dobu určitou 1/2 roku, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

    0

II. ukládá

  1. informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu č. 8 o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka ul., Praha 9, dle výroku I.

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 30.04.2023

    0


Na vědomí:

SMP14, a. s. 

1. na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka ul., Praha 9
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 146/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...