15. k informaci o provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy ve svěřené správě městské části Praha 14 k 31. 12. 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 160/RMČ/2023
Předkladatel: Koplíková Eva, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


13. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 27.03.2023

č. 160/RMČ/2023


k informaci o provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy ve svěřené správě městské části Praha 14 k 31. 12. 2022


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

  1. výsledky inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy ve svěřené správě městské části Praha 14 k 31. 12. 2022, dle přílohy č. 1 

    0


Na vědomí:

OŘEŠ, OI, OHS, OSM, OIKT

15. k informaci o provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy ve svěřené správě městské části Praha 14 k 31. 12. 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 160/RMČ/2023
Předkladatel: Koplíková Eva, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...