92. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 13. 7. 2022 15:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na odvolání ředitele příspěvkové organizace Praha 14 kulturní z funkce
Číslo usnesení
424/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
2.
Jednání
na jmenování ředitelky příspěvkové organizace Praha 14 kulturní
Číslo usnesení
425/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
3.
Jednání
na stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace Praha 14 kulturní
Číslo usnesení
426/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
4.
Jednání
rozhodnutí zadavatele o námitkách k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Polyfunkční budova Černý Most“
Číslo usnesení
427/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na souhlas s přijetím další osoby, která není osobou blízkou, do bytu č. 1 o velikosti 3 + 1 v č. p. 744, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
428/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
na schválení vítěze veřejné soutěže formou elektronické aukce v souladu se Zásadami k pronájmu bytů ve správě městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 3+1 v č.p. 765 Rochovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
429/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
7.
Jednání
na schválení vítěze veřejné soutěže formou elektronické aukce v souladu se Zásadami k pronájmu bytů ve správě městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1+kk v č.p. 736 Bobkova ul., Praha 9
Číslo usnesení
430/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
8.
Jednání
na schválení ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. j. 22/99/SMP ze dne 4. 1. 1999, Kardašovská 668
Číslo usnesení
431/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
9.
Jednání
na uzavření smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
432/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
10.
Jednání
na uzavření smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
433/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
11.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
434/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
12.
Jednání
na uzavření smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
435/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
13.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
436/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
14.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
437/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
15.
Jednání
na poskytnutí daru SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, IČO: 621 80 444
Číslo usnesení
438/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
16.
Jednání
na spolupráci v distribuci karty ICE - Seniorská obálka
Číslo usnesení
439/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
17.
Jednání
informace o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti Úřadu městské části Praha 14 na úseku místních poplatků
Číslo usnesení
440/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
18.
Jednání
na 10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
441/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
19.
Jednání
na souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu „Obědy pro děti“
Číslo usnesení
442/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
20.
Jednání
na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21
Číslo usnesení
443/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
21.
Jednání
na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21
Číslo usnesení
444/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
22.
Jednání
na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21
Číslo usnesení
445/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
23.
Jednání
na zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Výměna uzavíracích armatur na ÚT v budově ZŠ Generála Janouška“ a zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Výměna uzavíracích armatur na ÚT v budově ZŠ Generála Janouška – opakované řízení“
Číslo usnesení
446/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
24.
Jednání
na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávka školního a kancelářského nábytku"
Číslo usnesení
447/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
25.
Jednání
na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Souvislá údržba části bezejmenné místní komunikace mezi ulicemi Čelákovická – Morušová“
Číslo usnesení
448/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
26.
Jednání
na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků ve vlastnictví České republiky v k. ú. Hloubětín pro účely akce „Souvislá údržba části bezejmenné místní komunikace mezi ulicemi Čelákovická – Morušová“
Číslo usnesení
449/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
27.
Jednání
na vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na opravy a údržbu budov ve správě SMP14 a.s.“
Číslo usnesení
450/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
28.
Jednání
na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce bytových jader (ulice Kardašovská, Rochovská) bytového fondu ve správě MČ Praha 14“ zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Číslo usnesení
451/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
29.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy pro umístění dobíjecí stanice pro dobíjení elektromobilů v lokalitě Černý Most, ul. Bratří Venclíků
Číslo usnesení
452/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
30.
Jednání
na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 782/42, k. ú. Hloubětín
Číslo usnesení
453/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
32.
Jednání
k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o vydání stanoviska k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1064/2, k. ú. Kyje, pro vlastníka sousedních nemovitostí
Číslo usnesení
454/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
33.
Jednání
k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o vydání stanoviska k úplatnému převodu pozemků parc. č. 27, parc. č. 232/70 a parc. č. 221/66, k. ú. Černý Most, společnosti PREdistribuce a.s.
Číslo usnesení
455/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
34.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 774, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
456/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
35.
Jednání
vyjádření v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o., IČO: 24249955
Číslo usnesení
457/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
92. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 13. 7. 2022 15:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...