1. na odvolání ředitele příspěvkové organizace Praha 14 kulturní z funkce

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 424/RMČ/2022
Předkladatel: Jelenová Zuzana, PhDr.
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


92. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 13.07.2022

č. 424/RMČ/2022


na odvolání ředitele příspěvkové organizace Praha 14 kulturní z funkce


Rada městské části


I. odvolává

  1. ředitele příspěvkové organizace Praha 14 kulturní, IČO: 75122987, MgA. Davida Kašpara,                                , z této funkce, a to ke dni 13. 7. 2022

    0

II. ukládá

  1. zajistit veškerá právní jednání k provedení bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

    Termín plnění: 13.07.2022

    0


Na vědomí:

Praha14 kulturní, OPKČ, KÚ personální oddělení

1. na odvolání ředitele příspěvkové organizace Praha 14 kulturní z funkce
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 424/RMČ/2022
Předkladatel: Jelenová Zuzana, PhDr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...