23. na zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Výměna uzavíracích armatur na ÚT v budově ZŠ Generála Janouška“ a zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Výměna uzavíracích armatur na ÚT v budově ZŠ Generála Janouška – opakované řízení“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 446/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


92. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 13.07.2022

č. 446/RMČ/2022


na zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Výměna uzavíracích armatur na ÚT v budově ZŠ Generála Janouška“ a zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Výměna uzavíracích armatur na ÚT v budově ZŠ Generála Janouška – opakované řízení“


Rada městské části


I. schvaluje

 1. zrušení výběrového řízení schváleného usnesením č. 412/RMČ/2022 veřejné zakázky „Výměna uzavíracích armatur na ÚT v budově ZŠ Generála Janouška“

  0

 2. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Výměna uzavíracích armatur na ÚT v budově ZŠ Generála Janouška - opakované řízení“

  0

II. jmenuje

 1. k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Výměna uzavíracích armatur na ÚT v budově ZŠ Generála Janouška - opakované řízení“ komisi pro otevírání obálek a komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 2 

  0

III. ukládá

 1. zajistit zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce „Výměna uzavíracích armatur na ÚT v budově ZŠ Generála Janouška“

  Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

  Termín plnění: 14.07.2022

  0

 2. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Výměna uzavíracích armatur na ÚT v budově ZŠ Generála Janouška – opakované řízení“

  Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

  Termín plnění: 15.07.2022

  0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ, ZŠ Gen. Janouška

23. na zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Výměna uzavíracích armatur na ÚT v budově ZŠ Generála Janouška“ a zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Výměna uzavíracích armatur na ÚT v budově ZŠ Generála Janouška – opakované řízení“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 446/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...