13. na prodloužení smlouvy o podnájmu

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 436/RMČ/2022
Předkladatel: Kouklík Martin
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


92. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 13.07.2022

č. 436/RMČ/2022


na prodloužení smlouvy o podnájmu


Rada městské části


I. schvaluje

  1. prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 27 o velikosti 1+0 ( 32,7 m2 ) v objektu č.p. 25, Broumarská ul., Praha 9 od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. zajistit prodloužení podnájemní smlouvy mezi Technickými službami Prahy 14 SP,   s. r. o. a podnájemcem na užívání bytu č. 27 o velikosti 1+0 ( 32,7 m2 ) v  domě č.p. 25, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023

    Zodpovídá: Martin Kouklík, člen rady

    Termín plnění: 29.07.2022

    0


Na vědomí:

OSVZ, Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o.

13. na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 436/RMČ/2022
Předkladatel: Kouklík Martin

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...