28. na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce bytových jader (ulice Kardašovská, Rochovská) bytového fondu ve správě MČ Praha 14“ zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 451/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


92. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 13.07.2022

č. 451/RMČ/2022


na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce bytových jader (ulice Kardašovská, Rochovská) bytového fondu ve správě MČ Praha 14“ zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek


Rada městské části


I. bere na vědomí

 1. protokol o jednání hodnotící komise ze dne 29. 06. 2022 v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce bytových jader (ulice Kardašovská, Rochovská) bytového fondu ve správě MČ Praha 14“

  0

II. rozhodla

 1. - na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky pro část 1 dodavatele:

  LASTAV 72 spol. s r.o.

  Sídlo:         Sokolovská 400/194, 180 00 Praha 8 - Libeň

  IČ:             262 02 239

  - na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky pro část 2 dodavatele:

  OTISTAV s.r.o.

  Sídlo:         Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9

  IČ:             248 32 898

  - na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky pro část 3 dodavatele:

  FIRMA s.r.o.

  Sídlo:         Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 - Kobylisy

  IČ:             624 12 272

  - na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky pro část 4 dodavatele:

  BAUREKON s.r.o.

  Sídlo:         Nad Vršovskou horou 416, 140 00 Praha 10 -  Michle

  IČ:             028 77 813

  0

III. ukládá

 1. 1. zajistit veškeré právní úkony k ukončení zad. řízení s názvem „Rekonstrukce        bytových jader (Kardašovská, Rochovská) bytového fondu ve správě MČ Praha 14“

  2. zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybranými uchazeči

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 31.07.2022

  0


Na vědomí:

SMP-14,a.s., kancelář starosty, OI, OŘEŠ.

28. na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce bytových jader (ulice Kardašovská, Rochovská) bytového fondu ve správě MČ Praha 14“ zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 451/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...