15. na poskytnutí daru SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, IČO: 621 80 444

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 438/RMČ/2022
Předkladatel: Martin Kouklík
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


92. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 13.07.2022

č. 438/RMČ/2022


na poskytnutí daru SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, IČO: 621 80 444


Rada městské části


I. souhlasí

  1. s poskytnutím daru SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, IČO: 621 80 444

    0

II. ukládá

  1. uzavřít darovací smlouvu s SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, IČO: 621 80 444 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    Zodpovídá: Martin Kouklík, člen rady

    Termín plnění: 31.07.2022

    0


Na vědomí:

.OSVZ, OPKČ, OŘEŠ

15. na poskytnutí daru SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, IČO: 621 80 444
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 438/RMČ/2022
Předkladatel: Martin Kouklík

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...