17. informace o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti Úřadu městské části Praha 14 na úseku místních poplatků

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 440/RMČ/2022
Předkladatel: Eva Koplíková
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


92. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 13.07.2022

č. 440/RMČ/2022


informace o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti Úřadu městské části Praha 14 na úseku místních poplatků


Rada městské části


I. bere na vědomí

  1. informaci o výsledku provedené kontroly výkonu přenesené působnosti Úřadu městské části Praha 14 na úseku místních poplatků 

    0


Na vědomí:

OŘEŠ, OD, OŽP

17. informace o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti Úřadu městské části Praha 14 na úseku místních poplatků
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 440/RMČ/2022
Předkladatel: Eva Koplíková

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...