3. na stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace Praha 14 kulturní

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 426/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


92. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 13.07.2022

č. 426/RMČ/2022


na stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace Praha 14 kulturní


Rada městské části


I. stanovuje

  1. plat ředitelce příspěvkové organizace Praha 14 Bc. Kateřině Blažkové, dle přílohy č. 1

    0

II. ukládá

  1. zajistit realizaci výše uvedeného usnesení

    Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

    Termín plnění: 14.07.2022

    0


Na vědomí:

KÚ - PO, Praha 14 kulturní

3. na stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace Praha 14 kulturní
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 426/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...