22. na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 445/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


92. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 13.07.2022

č. 445/RMČ/2022


na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21


Rada městské části


I. souhlasí

 1. s uzavřením nájemní smlouvy na dlouhodobý pronájem nebytových prostor mezi Základní školou Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21 a Základní uměleckou školou, Praha 9, Ratibořická 30, IČO: 613 85 069, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

   

  0

II. ukládá

 1. seznámit ředitelku Základní školy Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21, se souhlasným stanoviskem dle tohoto usnesení

   

  Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

  Termín plnění: 19.08.2022

  0


Na vědomí:

OŘEŠ, OPKČ, ZŠ Generála Janouška

22. na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 445/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...