19. na souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu „Obědy pro děti“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 442/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


92. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 13.07.2022

č. 442/RMČ/2022


na souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu „Obědy pro děti“


Rada městské části


I. souhlasí

 1. s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 17 708,- Kč Základní školou Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21, k uhrazení stravného ve školní jídelně pro 7 žáků ve školním roce 2022/2023, poskytnutého společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČO: 24231509, se sídlem Vlastislavova 152/4, Praha 4 na období od 1. 9. 2022 – 31. 12. 2022, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

   

  0

II. ukládá

 1. seznámit ředitelku Základní školy, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21 s udělením souhlasu dle tohoto usnesení

  Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

  Termín plnění: 18.08.2022

  0


Na vědomí:

OŘEŠ, OPKČ, ZŠ Generála Janouška 

19. na souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu „Obědy pro děti“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 442/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...