33. k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o vydání stanoviska k úplatnému převodu pozemků parc. č. 27, parc. č. 232/70 a parc. č. 221/66, k. ú. Černý Most, společnosti PREdistribuce a.s.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 455/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


92. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 13.07.2022

č. 455/RMČ/2022


k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o vydání stanoviska k úplatnému převodu pozemků parc. č. 27, parc. č. 232/70 a parc. č. 221/66, k. ú. Černý Most, společnosti PREdistribuce a.s.


Rada městské části


I. souhlasí

  1. s úplatným převodem pozemků parc. č. 27 o výměře 38 m2, parc. č. 232/70 o výměře 37 m2 a parc. č. 221/66 o výměře 74 m2, vše k. ú. Černý Most, společnosti PREdistribuce a.s.

    0

II. ukládá

  1. zajistit odeslání stanoviska odboru hospodaření s majetkem MHMP k úplatnému převodu pozemků parc. č. 27 o výměře 38 m2, parc. č. 232/70 o výměře 37 m2 a parc. č. 221/66 o výměře 74 m2, vše k. ú. Černý Most

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.07.2022

    0


Na vědomí:

OSM

33. k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o vydání stanoviska k úplatnému převodu pozemků parc. č. 27, parc. č. 232/70 a parc. č. 221/66, k. ú. Černý Most, společnosti PREdistribuce a.s.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 455/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...