18. na 10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 441/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


92. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 13.07.2022

č. 441/RMČ/2022


na 10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022


Rada městské části


I. schvaluje

 1. 10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022 - dle přílohy

   

  schválený rozpočet                                                                 

  příjmy                                                                                   387.120,20 tis. Kč

  výdaje                                                                                  541.284,90 tis. Kč

  financování                                                                          154.164,70 tis. Kč   

   

  rozpočet po 9. rozpočtovém opatření ke dni 22. 6. 2022     

  příjmy                                                                                     608.023,10 tis. Kč

  výdaje                                                                                  1.041.838,00 tis. Kč 

  financování                                                                             433.814,90 tis. Kč

   

  rozpočet po 10. rozpočtovém opatření ke dni 4. 7. 2022

  příjmy                                                                                      609.389,50 tis. Kč

  výdaje                                                                                  1.043.204,40 tis. Kč

  financování                                                                             433.814,90 tis. Kč                                                       

  0

II. ukládá

 1. předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 31.12.2022

  0


Na vědomí:

OŘEŠ

18. na 10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 441/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...