32. k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o vydání stanoviska k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1064/2, k. ú. Kyje, pro vlastníka sousedních nemovitostí

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 454/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


92. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 13.07.2022

č. 454/RMČ/2022


k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o vydání stanoviska k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1064/2, k. ú. Kyje, pro vlastníka sousedních nemovitostí


Rada městské části


I. souhlasí

  1. s úplatným převodem pozemku parc. č. 1064/2, k. ú. Kyje, o výměře 98 m2 pro vlastníka sousedních nemovitostí

    0

II. ukládá

  1. zajistit odeslání stanoviska odboru hospodaření s majetkem MHMP k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1064/2, k. ú. Kyje, o výměře 98 m2

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.07.2022

    0


Na vědomí:

OSM

32. k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o vydání stanoviska k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1064/2, k. ú. Kyje, pro vlastníka sousedních nemovitostí
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 454/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...