21. na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 444/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


92. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 13.07.2022

č. 444/RMČ/2022


na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21


Rada městské části


I. souhlasí

 1. s uzavřením nájemní smlouvy mezi Základní školou Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21 a spol. Lingua-klinická logopedie s.r.o., IČO: 24236276, se sídlem Vajgarská 1141, 198 00 Praha 9 – Kyje, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení  

  0

II. ukládá

 1. seznámit ředitelku Základní školy Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21, se souhlasným stanoviskem dle tohoto usnesení

   

  Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

  Termín plnění: 19.08.2022

  0


Na vědomí:

OŘEŠ, OPKČ, ZŠ Generála Janouška

21. na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 444/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...