4. rozhodnutí zadavatele o námitkách k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Polyfunkční budova Černý Most“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 427/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


92. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 13.07.2022

č. 427/RMČ/2022


rozhodnutí zadavatele o námitkách k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Polyfunkční budova Černý Most“


Rada městské části


I. rozhodla

  1. o námitkách proti zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Polyfunkční budova Černý Most“ podle § 241 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, stěžovatele                                                 tak, že námitky v plném rozsahu odmítá

    0

II. ukládá

  1. zajistit veškerá právní jednání k provedení bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 14.07.2022

    0


Na vědomí:

OI, OPKČ

4. rozhodnutí zadavatele o námitkách k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Polyfunkční budova Černý Most“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 427/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...