24. na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávka školního a kancelářského nábytku"

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 447/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


92. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 13.07.2022

č. 447/RMČ/2022


na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávka školního a kancelářského nábytku"


Rada městské části


I. bere na vědomí

 1. zprávu o hodnocení nabídek ze dne 30. 6. 2022 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka školního a kancelářského nábytku“

  0

II. rozhodla

 1. o výběru dodavatele MY DVA holding a.s., IČO: 256 76 059, se sídlem Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7 – Holešovice

  0

III. ukládá

 1. zajistit veškerá právní jednání související s ukončením zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Dodávka školního a kancelářského nábytku“

  Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

  Termín plnění: 27.07.2022

  0


Na vědomí:

ZŠ Vybíralova, OŘEŠ, OPKČ

24. na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávka školního a kancelářského nábytku"
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 447/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...