16. na spolupráci v distribuci karty ICE - Seniorská obálka

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 439/RMČ/2022
Předkladatel: Jan Liška
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


92. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 13.07.2022

č. 439/RMČ/2022


na spolupráci v distribuci karty ICE - Seniorská obálka


Rada městské části


I. schvaluje

 1. spolupráci MČ Praha 14 s projektem Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň Ministerstva práce a sociálních věcí a připojení se k distribuci této obálky občanům městské části Praha 14

  0

 2. rozpočtové opatření dle přílohy č. 1

  0

II. pověřuje

 1. radního Ing. Jana Lišku k převzetím záštity nad osvětovou kampaní spolupráce v distribuci Seniorské obálky

  Zodpovídá: Ing. Jan Liška, člen rady

  Termín plnění: 31.12.2022

  0

 2. radního Martina Kouklíka distribucí Seniorské obálky

  Zodpovídá: Martin Kouklík, člen rady

  Termín plnění: 31.12.2022

  0


Na vědomí:

Rada městské části

16. na spolupráci v distribuci karty ICE - Seniorská obálka
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 439/RMČ/2022
Předkladatel: Jan Liška

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...